xoves, 2 de febreiro de 2023

A LARACHA NO "ANUARIO DEL COMERCIO, DE LA INDUSTRIA, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRACIÓN" DO ANO 1881

   O Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración é unha continuación, a partir de 1881, do Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración que, en 1879, comezara a editar o libreiro madrileño Carlos Bailly-Baillière, e que máis tarde tamén farían os seus fillos, ao estilo dos que se publicaban nesa altura noutros países de Europa e en Estados Unidos, seguindo a estrutura do francés Annuaire-almanach, de Diderot-Bottin.

   É unha guía que contén centenares de miles de datos das persoas que integran as institucións do Estado e das provincias en todos os seus sectores (político, educativo, militar, relixioso, xudicial, etc.) e dos profesionais e oficios, comercios, negocios, fábricas e industrias, tanto relativos a España como dos países de Ultramar e de hispano-américa, e que incorpora a partir de 1881 tamén a Portugal.

   Comeza cos datos xerais das institucións estatais (Casa Real, Cortes, etc.), para a continuación ofrecelos por provincias, e nestas, por partidos xudiciais e municipios. Inicia o epígrafe de cada unha das provincias cun resumo de datos xerais sobre as mesmas (poboación, listaxe de deputados, estradas, agricultura, principais institucións, etc.). Máis adiante introduce tamén un mapa e o escudo da capital.

   Ofrece, ademais, datos correspondentes, por exemplo, sobre as principais disposicións oficiais, asociacións, entidades, organizacións, párrocos ou sobre os principais contribuíntes. Tamén dá información sobre os aranceis aduaneiros e as tarifas de telégrafos e de transportes.

   Para a elaboración do devandito Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración, o seu editor contou con corresponsais ou axentes propios en todas as capitais de provincia e nos diversos países, contando tamén cos datos facilitados polas propias institucións e os mesmos profesionais, comerciantes e industriais. E cada ano procede a revisar os datos erróneos que aparecen no anuario anterior. Inclúe tamén unha abundante publicidade comercial, xeralmente acompañada de gravados dos produtos comerciais e industriais, de maquinaria, das sedes dos negocios ou das fábricas das industrias. Esta publicidade é tanto provincial, estatal como estranxeira. Así mesmo, algúns profesionais, comercios e industrias son resaltados a través de alardes tipográficos nas relacións provinciais que se ofrecen.

   Esta publicación foi declarada oficialmente de utilidade pública e premiada en numerosas exposicións. Cada volume conta con diferentes índices. Un sectorial por oficios, profesionais ou tipo de comercios ou industrias, e outro xeográfico, comportándose este como un nomenclátor. Tamén confecciona un índice dos seus anunciantes. Ao final, introducirá un índice xeral. O anuario irá aumentando cada ano de paxinación, desde as 2.000 páxinas ata acadar volumes que superan as 6.000.

   Na colección da Biblioteca Nacional faltan os anuarios correspondentes aos anos 1889-1893 e 1907. Debido ao estado da colección e á inxente paxinación dos seus volumes, a dixitalización do ano 1886 está dividida en 64 entregas, e algúns anos posteriores en diversas partes. Algúns carecen de portada e primeiras páxinas.

   Despois de trinta e tres anos publicándose baixo este título, en 1912 fúndese coa guía catalá Anuario-Riera (Barcelona: 1896-1911), para seguir editándose, iniciando a súa segunda época e numeración, baixo o título Anuario general de España (1912-1978), o cal non está incluido na Hemeroteca Dixital ao estar suxeito a dereitos de propiedade intelectual.

   Deseguido transcribimos os datos que aparecen sobre o concello da Laracha no nomeado Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración do ano 1881.


ANO 1881


LARACHA.— Ayunt. de 7.591 habitantes, compuesto de las parroquias siguientes:


LARACHA (Torás. P.). — L. donde reside el Ayunt., sit. a 8 kilómetros de Carballo.

Secretario del Juzgado municipal.— Carballo Pondal (Luciano).

Instrucción pública.— Profesor, Rivas (José María).— Profesora, Barrera (Genoveva).

Cantero.— Merejo Expósito (Juan).

Curtidos (Fábrica de). — Diz do Bal (Juan); Pérez Gómez (Juan).

Ganados (Tratantes de).— Becerra López (Antonio); Corgo (Manuel); Esmorís (Pedro); López Regueiro (Pedro); Puentes (Baltasar); Ramilo Rodríguez (Domingo).

Harinas (Molinos de).— Areoza García (Bonifacio); Bardanca (Roque); Castro (Antonio); García (Antonio); Méndez López (Ramón); Piñeiro Morales (Jacobo); Ríos (Manuel); Rodríguez BIanco (Pedro); Varela (Manuel); Vegueira (Vicente).

Herreros.— Tuci Varela (Casimiro); Vilas (José).

Jabón (Fábrica de).— Astray López (Juan) .

Médico.— González (Manuel).

Panaderos.— Queijo Carracedo (María); Vilas Sueiro (José).

Pirotécnico.— Pardiñas (Manuel).

Posadero.— Cotelo Varela (José).

Tejas (Fábrica de).—Varela (Antonio).

Tejedores.— Álvarez (Francisca); Baldomir (Manuel); Bello Bolón (José); Dubra ( Antonio); Gómez (Agustín); Pérez Varela (José); Trigo Mariño (Gregorio).

Trasportes (Caballerías de).— Becerra Fuentes (Manuel); Muñíz (Juan); Ponte Rodríguez (José); Rey de la Iglesia (Antonio); Rey López (Felipe).

Zapatero.— Morales (Francisco).


CABOVILAÑO.— P. sit. a 2,1 kilómetros de Laracha.

Párroco.— Barciela (José).


CAYÓN.— P. sit. a 5,9 kilóm. de Laracha.

Párroco.— García (Manuel).

Instrucciónblica (Profesor de).— Fuente (Ramón de la).


COIRO.— P. sit. a 2,6 kilóm. de Laracha.

Párroco.— Caneda (Jacobo).

Instrucciónblica (Profesor de).— Regueira (Ángel).


ERBOEDO.— P. sit. a 5,7 kilóm. de Laracha.

Párroco.— Caneda (Jacobo)


GOLMAR.— P. sit. a 1,5 kilóm. de Laracha.

Párroco.— García (Manuel).


LEMAYO.— P. sit. a 5.9 kilóm. de Laracha.

Párroco.— Fraga (Pedro).


LENDO.— P. sit. A 2,6 kilóm. de Laracha.

Párroco.— García (Antonio).


LESTÓN.— P. sit a 1,1 kilóm. de Laracha.

Párroco.— Pazos (Celestino).


MONTEMAYOR.— P. sit. á 5,6 kilómetros de Laracha.

Párroco.— Ramos (Rafael).

Instrucciónblica (Profesor de).— Fernández (Silvestre).

Igrexa de Santa María Madalena de Montemaior

S. ROMÁN.— P. sit. a ... kilóm. de Laracha.

Instrucciónblica ( Profesor de).— López (Andrés)


SOANDRES.— P. sit. a 6 kilóm. de Laracha.

Párroco.— Allen (Manuel).


SOUTULLO.— P. sit. a 5,4 kilóm. de Laracha.

rroco—. Andrade (Manuel).

Instrucción pública (Profesor de).— López (Manuel).


TORÁS.— P. sit. á... kilóm. de Laracha.

Párroco.— Orellán (José).


VILAÑO.P. sit. a 1.1 kilóm. de Laracha.

Párroco.—Barciela (José).

Ningún comentario:

Publicar un comentario