xoves, 27 de xullo de 2023

A SEGA DO TRIGO

Sei cantare e sei bailare

todo se me da na man,

senón a sacha do millo

amais a sega do vran.

    Segundo o refrán, desde mediados de xullo os cereais, principalmente o trigo e o centeo, estaban en sazón e era o momento de chamar rogas de xente para facer a seitura, corta ou sega. Este traballo tradicional do agro galego consistía en segar as plantas destos cereais para despois, na malla, separar o gran da palla e almacenalo posteriormente nas huchas ou tullas para vendelo ou consumilo durante todo o ano, utilizandoo para facer pan, darlle de comer aos animais (a palla) e para sementar á volta do ano. 

 

Seitura a principios dos 70 (https://gl.wikipedia.org)

Por Santa Mariña,

pousar a eixada

e coller a fouciña.

    Este refrán indicaba que remataba o tempo de sachar o millo e empezaba a época de segar o trigo. Segundo nos recordou José Rodo, nado en 1956 na Carballa Redonda (Montemaior), no día que se facía a sega, veciñanza e familiares presentábanse na casa do dono das leiras nada máis saír o sol, provistos dos apeiros necesarios para o labor que ían realizar: “Axudabamosnos uns aos outros, aínda que tamén había casas, os de familias numerosas, que facían a sega eles sós porque xa tiñan xente dabondo e non precisaban axuda. Á parte de segar na Carballa Redonda, recordo de ir con meus pais e meus irmáns a botarlle unha man aos veciños de Vilariño, Adrán, Balvís, O Penedo, O Igrexario…”

    Antes do traballo duro había que ir co bandullo cheo, polo que en moitos lugares era costume que os propietarios dos terreos lles ofreceran aos segadores o almorzo, que ás veces era caldo requente, torresmos con pan ou leite mazado.

    Rematado o almorzo (se é que o había), afiábanse os fouciños na moa da casa e despois cada segador ía provisto dunha pequena pedriña que utilizaba para afiar o apeiro se este se cegaba. Unha vez na leira, había quen realizaba a sega “á presa” (o segador suxeitaba un puñado de palla coa man), “á man” ou “a eito” (cortábase a palla co fouciño, sen apresala, deixándoa caer directamente no chan). Dun xeito ou doutro, o caso é que por norma xeral os homes ían en ringleiras segando a palla e poñéndoa en feixes.

    Aínda que había algunha que o facía, era raro ver ás mulleres segando, xa que o traballo reservado para elas era coller os feixes de palla, sacudirlle os fentos ou outras herbas malas que levase, e atalos en monllos cunha especie de corda retorcida e corta, elaborada cunhas presas de palla, as chamadas ódegas ou vencellos.

 

Facendo os monllos (https://gl.wikipedia.org)

   Os nenos que ían ás leiras recollían, tras das mulleres, as espigas que ían quedando, uns cativos que tamén eran os encargados de ir á fonte máis próxima por auga fresca nuns porróns de barro para os xornaleiros, que poñían á sombra para que non se quentara.

    Cando a calor apertaba, o normal era retirarse, ben para comer nunha carballeira ou na casa do dono, que tiña a obriga de ofrecerlles a comida, que en moitas ocasións era o único pago para moitos deles. Unha vez segada unha leira, se non estaba moi lonxe e había tempo dabondo no mesmo día, trasladábanse a outra do mesmo propietario ou doutro veciño para seguir co labor.

    Realizada a sega, o trigo permanecía estirado na leira durante uns días para que secara.

Ségame louro

e sacarasme

un pan coma un ouro.

   Este refrán fai alusión á cor castaño claro que debería ter o cereal no momento da sega, e a calidade das fogazas que se obtiñan del.

   O último traballo era amorear os monllos en montóns perfectamente construídos que protexían o gran dos paxaros e posibles inclemencias do tempo. Polo que nos contou José Rodo, “a espiga escondíase no interior do montón e cara a fóra só quedaba a palla”. O conxunto de monllos colocados de pé na leira, despois de segar e antes de mallar, era o medeiro ou molgueiro (noutras zonas murgueiro), que en moitos lugares tiña o tamaño preciso para cargar un carro do país.  

   Suso Souto, veciño de Cumiáns nado en 1958, apuntounons que "na parroquia de Montemaior, a agrupación de monllos na leira denominábase mulgheiro e estaba construído en forma de cruz con cinco monllos por "brazo", e coas espigas no eixe da crus, de tal modo que aínda que chovese estas estaban protexidas da auga; co mesmo criterio construíanse as medas, pero en forma circular; é dicir, un mulgheiro igual a 20 monllos.  Ironicamente, a falecida María de Brumiáns, cesteira ela, cando lle preguntaban a idade dicía os anos que tiña co símil de mulgheiros e monllos. Na última que lle recordo, contestou:

 -catro mulgheiros e doce monllos (= 92 anos)". 

   Souto tamén recordou que na zona de Montemaior, nas leiras de labradío, o trigo "sementábase xeralmente de palla alta na "souma", resultante de sucar a leira. Esto facíase cun arado de pau con vertedeiras laterais (sucadoiro) coas que se acumulaba a terra nos laterais do rego. Esa terra nivelábase á man con rastrillos de madeira dotados con dentes de ferro. Os sucos (regos) tiñan unha separación variable de aproximadamente un metro entre eles. Para sucar necesitábase moita forza de tracción, polo que ante a falta de bois enganchábanse dúas e ata tres parellas de vacas. O obxecto dos sucos era a drenaxe do terreo para previr escorrentías que levasen a semente e, ademais, para colocar as "pobeas" de trigo segado transversalmente no rego de forma que airease a palla para facilitarlle o seu secado e, conseguintemente, a súa malla. Facilitaba tamén a labor do atado dos monllos, xa que a persoa que os facía camiñaba polo rego metendo un brazo por debaixo da segha e co de arriba acomodaba a palla para apretar ben o monllo no momento do atado. A man de abaixo era a que recibía a ódegha collida polo lado da espiga, mentres o brazado descansaba na cintura do paisano, pasándoa para a outra man, e entre as dúas volteábase o "brazado" rodeando posteriormente, e xa no chan, as espigas cunha lazada circular enchufando o resto da ódegha cun atador de madeira feito xeralmente de buxo por debaixo da ódegha".

    Normalmente na construción dos medeiros ou mulgheiro participaban os máis vellos do lugar, que dirixían este labor ou facíanos eles mesmos, namentres os rapaces lles levaban os monllos espallados pola leira. Era costume que as mulleres fosen provistas de medias gordas ou ben de pantalóns para evitar as feridas das canas que quedaban unha vez cortado o cereal, precaución que tamén tiñan que adoptar os nenos.

   Un días despois chegaba a hora de transportar os medeiros, ás costas ou en carros, ata a eira da casa para facer a meda, que era a morea grande de monllos de cereal colocados ordenadamente en redondo ao redor dun pau, que se confeccionaba no lugar onde despois se mallaban. Había outro tipo de meda, neste caso tamén chamado palleiro, que eran as moreas de herba seca ou de palla, das mesmas características ca a anterior, que se facían nas eiras para ter alimento para o gando no inverno. En todo caso, unha das máximas da aldea era “medar, non meda calquera”. E era ben certo, abofé! 

 

Veciños da Miñoteira diante dun palleiro (Foto do libro "Unha volta polo pasado. Parroquia de Torás" publicado pola A. V.  "A Cutareira")

    Así, resultaba imprescindible que dirixira a operación unha persona adulta especialmente habilidosa, mentres que os mais pequenos se encargaban de subir á meda para ir collendo todos os monllos. A meda permanecía na eira entre unha e dúas semanas, o tempo que se tardaba en iniciar a malla.

 

Facendo unha meda (aquamlatan.blogspot.com)

    Este xeito de facer a sega resistiu inalterable durante séculos, ata que a finais da década de 1960 e principios de 1970 apareceron as segadoras mecánicas, as clásicas "Bartollini", que substituíron aos fouciños, se ben as ódegas, os monllos, os medeiros e as medas seguíronse facendo igual durante algún tempo máis. E xa a mediados da década de 1980 chegaron as colleitadoras que facían a un tempo a sega e a malla, actividade da que falaremos nas Crónicas da Laracha da vindeira semana.

 

Fotografía de Ozores do ano 1969


FONTES:

Carme, a de "Cóntame un conto" (199?): A sega de verán. Boletín Informativo Municipal.

Lucía Rey Insua (2006): Las gentes. Labregos, gandeiros e feirantes. Reencuentro con la Galicia rural. Gran Biblioteca Temática de Galicia, n.º 2. Ea Editorial.

xoves, 20 de xullo de 2023

O SANTUARIO E A FONTE DE SANTA MARGARIDA DE MONTEMAIOR

   Con máis de cincuenta lugares, Montemaior é unha das parroquias de toda a xeografía galega que conta cun maior número de entidades de poboación. A unha delas, Santa Margarida, acoden centos de romeiros cada 20 de xullo (e nos días posteriores) para honrar ao santo Antonio, ao Sacramento e á santa que lle dá nome ao lugar.

Romaría de Santa Margarida, 20 de xullo de 2023 (Brais M.B.)

 De Margarida di a copla popular:

Ao sol chámanlle Lourenzo

e a lúa Margarida;

Margarida anda de noite

e Lourenzo polo día.

   A peregrinación a este santuario, encadrado nun amplo espazo libre ao carón dunha fermosa carballeira, realízase dende tempos pretéritos e a súa romaría e verbenas tiñan, e seguen tendo, sona en toda a bisbarra. De feito, xa temos noticias da súa existencia desde principios do século XVII pola visita pastoral do cardeal Jerónimo del Hoyo, E tamén pola existencia dunha confraría dedicada á santa nesa mesma época.

 

Romaría de Santa Margarida, 20 de xullo de 2023 ( Brais M.B.)

    Un século máis tarde, no Catastro do Marqués de la Ensenada que ordenou realizar Fernando VI en 1752, tamén se fala deste lugar destacando que hay un hospital llamado de Santa Margarita, que sirve de Guarida para los Pobres, que por allí transitan, […] y junto del está una Hermita, donde se halla colocada la imagen de Santa Margarita”, o que nos indica que xa daquela era un importante punto de peregrinación e que xa existían tanto a ermida como o hospital de peregrinos, hoxe convertido en centro sociocultural. 

 

Hospital de peregrinos na actualidade (Xabier Maceiras)

    Hai agora exactamente cen anos, entre 1920 e 1923, tivo lugar a reconstrución íntegra de todo o conxunto antigo por mor da ruína da súa arquitectura, que levaba certo tempo ameazando con virse abaixo. Iniciadas as obras, que contaron co apoio caritativo e coa esmola dos devotos, refíxose o presbiterio, catro capelas laterais, a sancristía e levantáronse todos os arcos e as bóvedas.

   De estilo neorrománico, posúe planta irregular coas devanditas catro capelas laterais e a súa estrutura aérea é de bóvedas de cruzaría. A fachada principal, que provén da anterior ermida e que foi integrada no novo santuario, presenta un sistema pentagonal de eixe vertical, que vén marcado pola porta de entrada, a xanela abucinada e a espadana de dous ocos. Precisamente e segundo as informacións do historiador da arte Luis Ángel Bermúdez Fernández, a espadana que vemos na actualidade foi derrubada en dúas ocasións nun mesmo ano, a causa dunha terrible tormenta: a primeira vez foi o 31 de xullo de 1832, e a segunda, o 29 de decembro. Nesta última ocasión, o impacto do raio foi tan forte que tirou as pedras sobre o teito da capela, esnaquizando o artesoado, a tribuna e, do tremor ocorrido, caeron varias imaxes dos santos ao chan.

 

Fachada principal do templo ( Brais M.B.)

Santuario de Santa Margarida (Xabier Maceiras)

    O santuario está presidido por un retablo neoclásico (posiblemente de principios do século XIX) donde, á parte da antiga imaxe da santa, está representado un relevo co seu martirio, que tivo lugar o 20 de xullo do ano 304 en Antioquía de Pisidia (na actual Turquía).

   As poucas imaxes que quedaron da ermida anterior, efixies de pequeno tamaño como a Virxe do Carme, san Vicente Ferrer ou san Gregorio, conviven con outras novas de grandes dimensións que, segundo Luis Ángel Bermúdez Fernández, foron adquiridas en 1923 no taller de José Rivas, famoso escultor da cidade de Santiago de Compostela. Estas imaxes son a de san Gregorio, san Antonio de Padua, santa Ana e santa Minia.

    Suso Souto, veciño de Cumiáns (Montemaior) e infatigable investigador do patrimonio cultural e inmaterial da bisbarra, e Olimpia Puente, veciña precisamente de Santa Margarida e mestra da universidade da vida e da tradición popular á que acudiron importantes músicos do país, contáronnos que no santuario do que estamos a falar hai tres imaxes de diferentes tamaños da santa que alí se venera. A grande, a que preside o retablo, disque non se pode retirar do lugar no que repousa porque, entre outras cousas, parece ser que xera tormentas con tronos e lóstregos. “Seica hai moitos anos sacábana en procesión, pero nunha ocasión tronou e xa nunca máis saiu. A xente sospeitaba que atraía as tormentas, contaron Olimpia e Suso. Outra imaxe de Santa Margarida, de tamaño máis mediano, é a que se saca en procesión cada 20 de xullo, que está á esquerda do retablo se miramos cara o altar (a da dereita é a Virxe do Carme). Exposta ao alcance dos romeiros, esta imaxe é na que o sacristán pasa os panos polo manto ou outras partes da talla, a demanda dos devotos, para os que teñen males internos; os que os teñen externos van á fonte e mollan as zonas enfermas deixando os panos no campo ao carón da fonte. E a outra imaxe, a máis pequena das tres tallas e que non está exposta como as outras dúas, utilizaa o sacristán para facerlle unha bendición aos romeiros.

 

Imaxe do interior do santuario de Santa Margarida (www.turismo.gal)

    Outros elementos que destacan no interior do santuario, e que chaman poderosamente a atención, son os numerosos exvotos pendurados das paredes do templo en agradecemento a curacións de graves doenzas que se lle atribúen á santa. Ao xulgar polas grazas recibidas, o ano de 1862 debeu ser dunha enorme actividade milagreira. En algúns destos exvotos podemos ler os siguientes favores:

- “Carmen Cobas de San Jorge de La Coruña, niña de 8 años, enferma de piel y manos, imploraron sus padres el auxilio de la gloriosa Santa y desaparecieron los síntomas graves. 1862”.

- ”Magdalena Arcay, vecina de Carral, acometida de la sarna, se ofreció visitar la gloriosa Santa Margarita y desapareció repentinamente. Año 1862”.

- Ramona Blanco, de San Julián de Bastabales, enferma de gravedad de un pecho, se ofreció visitar la gloriosa Santa con limosna, y logró cuanto deseaba. Año 1862”.

   O interior do templo está revocado e pintado, e no exterior deixase ver a fábrica de pedra regular en case toda a construción. Hai claras deformacións nas pilastras que soportan o arco triunfal divisorio da ábsida co resto do templo. En 1994 levouse a cabo unha reforma da cuberta na que se renovou o tellado con tella do país. Nesta mesma reforma o coro cambiou a súa forma orixinal de madeira por unha estrutura de formigón armado.

   O templo tamén conta cun altar exterior, que seica se construiu a comezos do século XVIII para celebrar a misa solemne xa que o interior da antiga ermida quedaba pequeno cos centos de romeiros que alí se congregaban cada 20 de xullo, algo que segue acontecendo na actualidade.


Romaría de Santa Margarida, 20 de xullo de 2023. Ao Fondo, o altar exterior (Brais M.B.)

A FONTE

    A poucos metros do santuario hai, ao igual que acontece na maioría dos templos da xeografía galega, unha fonte milagreira. A nosa é a terra da auga, son moitas e abondosas as fontes, regatos, lagoas e ríos. No imaxinario popular persiste a crenza de que a auga é o elemento fundamental máis forte que o lume, a pedra e o ar, é un elemento que garda e outorga a vida. En fontes, lagoas e ríos agóchanse personaxes mitolóxicos populares, encantos e meigas. 

 

Fonte de Santa Margarida de Montemaior (Xabier Maceiras)

   As lendas, cantigas e romances, amosan a carga simbólica das fontes, con referencias a vellos cultos hídricos e ás súas propiedades beneficiosas e profilácticas, moitas veces curadoras e mesmo fecundantes.

    Segundo a crenza popular, as augas de Santa Margarida, protectora das mulleres en parto e patroa da fecundidade, curan as enfermidades da pel, as doenzas da gorxa, a esterilidade e “todos os males estraños”. 

 

Canos e pía da fonte de Santa Margarida de Montemaior (Xabier Maceiras)

    Como non podía ser doutro xeito, a importancia da devandita fonte quedou reflectida nas numerosas cantigas que ten dedicadas. Algunha tivemos a sorte de que nolas cantara Olimpia Puente, verdadeira universidade do folclore de Montemaior:

Miña Santa Margharita

ela é de Montemaiore,

dálle o sol e dálle a augha

dálle o vento de arredore.

Dálle o sol e dálle a augha

dálle o vento de arredore.

 

Miña Santa Margharita

miña Margharita santa,

a augha da túa fonte

sanoume a miña garghanta.

A augha da túa fonte

sanoume a miña garghanta.

 

Santa Margharita tiene

unha fuente con dos caños,

a donde se van curare

todos los males estraños.

A donde se van curare

todos los males estraños.

    É habitual ver acudir aos romeiros a esta fonte milagreira de dous canos, para recoller as súas reputadas augas sandables. Tamén hai devotos que mollan in situ os seus panos, que logo humedecen na parte afectada do corpo para obter o favor da Santa antes de penduralos nos campos ou nas silveiras que hai preto da fonte. Antigamente, disque dispoñía de portas para preservar a intimidade dos romeiros que se lavaban alí.

 

Imaxe da fonte  e dos panos dos romeiros (Brais M.B.)

   Situada á beira da estrada que vai ao Santuario de Santa Margarida, preto deste lugar, trátase dunha construción de planta rectangular con cuberta a dúas augas. O interior conta con bóveda de canón de pedra, recebada e pintada de branco, o mesmo que os muros exteriores, deixando á vista a cantería do zócolo e esquinais.

   O acceso á mesma realízase tras baixar tres chanzos que salvan o desnivel existente coa estrada. Dous canos verten a auga sobre unha pía de pedra granítica. Sobre ela obsérvase tapiada con cemento unha fornela, que debeu albergar algunha figura votiva no pasado. Unha cruz de ferro colocada sobre unha peza cúbica de pedra coroa o cumio desta fonte á que acudían, e seguen acudindo, centos de devotos na procura da saúde perdida.

 

Fonte de Santa Margarida, 20 de xullo de 2023 (Brais M.B.)

    A sona que ten a fonte de Santa Margarida desde tempos pretéritos, lévanos a pensar, como lle pasou a moitos manancias que están baixo o padroado de santos e virxes, que a súa orixe puido estar na cristianización dun antigo culto ás augas.


FONTES:

BERMÚDEZ FERNÁNDEZ, LUIS ÁNGEL (2022): La capilla de Santa Margarida de Montemaior, en A Laracha, cumple un siglo, La Voz de Galicia, 26 de marzo, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a-laracha/2022/03/26/capilla-santa-margarida-montemaior-cumple-siglo/0003_202203C26C6991.htm

FERNÁNDEZ, CARRERA, XAN X. (2017): Lendas da Costa da Morte, Edicións Embora, Ferrol.

GARCÍA ROLDÁN, ALBERTO (2019): Santa Margarida de Montemaior, A Laracha, https://galiciapuebloapueblo.blogspot.com/2019/04/santa-margarida-de-montemaior-laracha.html

GRAÑA, MANOLO (2016): Santa Margarida de Montemaior, A Laracha, http://mgfotoletrasgaliza.blogspot.com/2016/08/santa-margarida-de-montemaior-laracha.html

SORALUCE BLOND, JOSÉ RAMÓN & FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, XOSÉ (1998): Arquitecturas da Provincia da Coruña, Vol. V, Comarca de Bergantiños: Cabana, Carballo Coristanco, Laracha, Laxe, Malpica e Ponteceso, Departamento de Composición da Universidade da Coruña, Deputación da Coruña.

xoves, 13 de xullo de 2023

A PARROQUIA DE SOUTULLO NO CATASTRO DO MARQUÉS DE ENSENADA DE 1752

   Decretado o 10 de outubro de 1749 por Fernando VI a proposta do seu Ministro Zenón de Somodevila y Bengoechea, I Marqués de Ensenada (Hervías, Logroño, 1702-Medina del Campo, Valladolid, 1781), o chamado Catastro de Ensenada é un documento de carácter fiscal que se elaborou naquela altura para a implantación da Real Única Contribución co que se pretendía acabar cos privilexios fiscais dos que gozaran tradicionalmente certos sectores da sociedade, así como crear un aparato de recadación fiscal máis eficaz e equilibrado, no que os impostos foran proporcionais á riqueza de cada cidadán.

   Trátase dun interrogatorio de corenta preguntas sobre as características económicas e xeográficas de todas as poboacións das vinte e dúas provincias do antigo Reino de Castela no cal se realizou, dende abril de 1750 ata o mesmo mes de 1756, nos 15.000 lugares cos que contaba Castela naquel entón unha minuciosa indagación a grande escala dos seus habitantes, bens, edificios, oficios, rentas… co obxectivo de obter os datos necesarios para modificar o sistema tributario vixente naquela época.

    Con este interrogatorio o Marqués da Ensenada pretendía conseguir información sobre todos os medios de produción e dos ingresos de cada persoa, mais finalmente a iniciativa non chegou a bo porto e acabaría fracasando.

    Como era de agardar, o importante papel da nobreza e do clero naqueles días, e o feito de ser un dos grupos máis perxudicados polo establecemento dun imposto único en función da renda, impediría, dada a súa postura de rexeitamento e oposición, que finalmente se levara a cabo a devandita Real Única Contribución.

    Mais afortunadamente, podemos sacar algo moi positivo deste catastro, e é o feito de que gran parte da información recompilada chegou ata os nosos días a través dos arquivos históricos, que podemos consultar no Arquivo do Reino de Galicia ou no portal PARES (http://pares.mcu.es/Catastro/), e que nos resultan de grande utilidade para elaborar unha reconstrución de cómo sería a España do século XVIII, grazas ás máis de 350.000 imaxes sobre estos interrogatorios ás que podemos acceder.

   É tamén de agredecer a transcrición do interrogatorio das parroquias que hoxe conforman o municipio da Laracha publicada pola Deputación da Coruña no ano 2017. Quitámonos o sombreiro co traballo de investigación e transcrición que realizou Marcos Emilio Amado Casdelo neste proxecto. Os nosos parabéns, Marcos!

 

SANTA MARÍA DE SOUTULLO


Interrogatorio que han de satisfacer bajo juramento, las justicias y demás personas que harán comparecer los intendentes de cada pueblo.

Relación que yo, Juan Somorostro, mayordomo pedáneo de la feligresía de Santa María de Soutullo, una de las privativas de la Jurisdicción Real de Bergantiños, doy de los vecinos de que se compone, sus artes y oficios, límites y demarcaciones, con distinción de las especies de tierras, sus cabidas y calidades que hay dentro de su recinto, y de todo lo mas que comprende el bando que se haya fijado a la puerta de la Iglesia Parroquial de ella para el Establecimiento de la Real Única Contribución.


1. Cómo se llama la población.

A la primera dijeron que dicha feligresía se llama Santa María de Soutullo.

 

Igrexa de Santa María de Soutullo

2. Si es de realengo o de señorío, a quien pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce.

Al segundo dijeron que es de realengo y sufraganea al corregimiento de la Capital de la Coruña

3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y que figura tiene, poniéndola al margen.

Demarcaciones de esta feligresía.

Ocupa su término desde Levante a Poniente, un cuarto de legua, y de Norte a Sur medio; y de circunferencia, legua y media, que para andarla por ser escabrosa son necesarias tres horas. Linda a Levante y Norte con la feligresía de San Julián de Coiro, Poniente con la de Soandres y Sur con la de Montemayor.

Su demarcación tiene principio en el marco da Abeleira, y sigue al puerto de Corrás, desde allí al da Bouza, y pasa por el campo dos Ciras al foxo dos Lobos. De este a la piedra de los Pelouros, y al marco da Lagoa, desde allí al foxo de junto a la Braña de la Cruz, y continúa por la fuente de Casal do Monte, a la de Espiño, y baja en derechura al río grande, del cual sigue arriba hasta la Riega, que divide el lugar do Vilar de San Pantaleón, de la feligresía de Soandres; y desde allí a otra fuente que también llaman del Espiño, desde esta al alto del Monte de piedra Vica, desde allí a la fuente de Hermiñán, y continúa aguas vertientes hasta un marco que se halla en el camino, que viene de Requesende para la iglesia, y de este al de Nobais. Camino Real arriba a la fuente de Lodeiro, de este a la Piedra das Ollas y al marco de Abeleira, primera demarcación, y su figura es la del margen.

 

4. Que especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al año, las que fructificaren solo una y las que necesitan de un año de intermedio de descanso.

Contido na resposta n.º 5

5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado, si de buena, mediana e inferior.

Especies de tierras, sus cabidas y calidades.

Habrá en el término dos mil y ochocientos ferrados, sembradura de trigo, sin inclusión de caminos y distribuidos de esta manera:

Tierra de sembradura.

Seis cientos y cincuenta ferrados, ciento de primera calidad, doscientos de segunda, y trescientos cincuenta de la tercera.

Tierra Linaz.

Veinticuatro ferrados de primera calidad.

Tierra de Hortaliza.

Diez ferrados, dos de primera calidad; cuatro de segunda; y cuatro de la tercera.

Prados de Regadío.

Veinte y cuatro ferrados, seis de primera calidad; seis de segunda; y doce de la tercera.

Ídem de Secano.

Veinte ferrados, cinco de primera calidad, cinco de segunda y diez de la tercera.

Sotos.

Ocho ferrados: dos de primera calidad, dos de segunda y cuatro de la tercera.

Montes altos.

Cuatrocientos ferrados, cien de primera calidad, cien de segunda; y doscientos de la tercera, que se cortan y siembran, los de primera calidad, cada veinte y siete años, los de segunda cada treinta y dos, y los de tercera cada cuarenta y tres años.

Montes bajos murados de particulares.

Cien ferrados, veinte y cinco de primera calidad; veinte y cinco de segunda; y cincuenta de la tercera, que se rompen y siembran los de primera calidad cada veinte y cuatro años, los de segunda cada treinta, y los de tercera cada cuarenta y dos años.

Montes bajos abiertos y comunes cuanto al pasto.

Mil quinientos y veinte y siete ferrados, doscientos de primera calidad; cuatrocientos y once de segunda; novecientos diez y seis de la tercera, que se rompen y siembran los de primera calidad cada treinta años, los de segunda cada cuarenta y cinco, y los de tercera cada sesenta y ocho años, todos los cuales se distribuyen en esta manera:

- Un mil y cuarenta y cuatro ferrados, al sitio dos Bidueiros, cuatrocientos y once de segunda calidad y quinientos cuarenta y cuatro de la tercera. Linda a Levante con la feligresía de Soandres, Poniente Ídem, Norte con el lugar do Seixo, y por el sur con la feligresía de Montemaior, y su figura es la del margen.

-Quinientos setenta y dos ferrados al sitio de Piedra Micos, veinte de primera calidad, y los restantes de la tercera. Linda a Levante con la feligresía de Soandres, Poniente Ídem, Norte con el lugar de Vilanova, y por el Sur con el de Abeleira, y su figura es la del margen.

 

6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.

Al sexto dijeron que los plantíos de árboles que hay en algunas de dichas quince feligresías son tales cuales, castaños, manzanos, perales, cerezos, ortigueiras, limoneros, naranjos y otras especies que producen diversa fruta de hueso.

7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen.

Al séptimo dijeron que dichos árboles se hallan generalmente plantados en tierras de hortaliza, de sembradura y prados, a limitación de los castaños que por lo común están en sotos y aún en los éxitos de los propios lugares y aldeas.

8. En que conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a los márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieran.

A la octava dijeron, que los referidos árboles se hallan confusamente dispuestos sin orden, método, ni regla, ya en las márgenes de los territorios, ya dispersos en su extensión.

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en el término se siembran en cada una.

Al noveno dijeron que la medida usual que mas comúnmente se observa en esta jurisdicción real y sus quince feligresías, es de un ferrado de trigo, que cuatro hacen la fanega, y uno, veinte cuartillos; cuyo ferrado consta de treinta varas castellanas en cuadro; y en la tierra que ocupa una sembradura de trigo, se derrama otro y un cuarto de centeno, la sexta parte de uno de maíz, la quinta de otro de mijo menudo, tres de linaza, y de cebada medio colmado, que son las semillas que ordinariamente se siembran en el término de dichas feligresías.

10. Que número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado.

Contido na resposta n.º 5

11. Qué especies de frutos se cogen en el término.

Los que más produce el término son trigo, centeno, maíz, castañas, habas, legumbres y lino.

12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese.

En la feligresía de Santa María de Soutullo, una medida de tierra laborable de primera calidad producirá alternativamente, un año con otro, seis ferrados y medio de trigo y cinco de maíz, de segunda, cinco de trigo y cuatro de maíz, y de la tercera cuatro de trigo y tres de maíz,

- otra de tierra linaz de una sola calidad, producirá anualmente nueve haces de lino en rama verde, y tres ferrados de linaza;

- otra de hortaliza de primera calidad produce al año treinta y tres reales, de segunda, diez y ocho; y de la tercera, doce;

- otra de prado de regadío de primera calidad renta treinta reales, de segunda veinte, y de la tercera doce;

- otra de prado secano de primera calidad, producirá así mismo ocho reales, de segunda, seis, y de la tercera, cuatro;

- otra de montes altos leñados de primera calidad, cada veinte y siete años en que se cortan y siembran, producirá seis ferrados de centeno y seis carros de leña; de segunda, cada treinta y dos, cuatro ferrados de centeno y seis carros de leña; y de la tercera cada cuarenta y tres, tres ferrados de centeno y seis carros de leña;

- otra de montes bajos murados de primera calidad, cada veinte y cuatro años en que se rompen y siembran, producirá seis ferrados de centeno y nueve carros de tojo; de segunda, cada treinta, cuatro ferrados de centeno y nueve carros de tojo; y de la tercera, cada cuarenta y dos, tres ferrados de centeno y seis carros de tojo;

- otra de montes bajos abiertos y comunes en cuanto al aprovechamiento del pasto, de primera calidad, cada treinta años en que a si mismo se rompen y siembran, producirá cinco ferrados de centeno; de segunda cada cuarenta y cinco, cinco ferrados de la propia especie; y de la tercera, cada sesenta y ocho, cuatro ferrados de la misma.

En cuyo capítulo no regulan el producto de una medida de tierra de sembradura de mijo menudo y cebada, por ser muy limitada la cosecha de ambas semillas, como igualmente la de habas y otras legumbres, considerando que la utilidad de estos frutos queda introducida en el producto de los mayores y más principales, que se han absuelto y declarado.

13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que hubiere, según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie.

Al trece dijeron que hay castaños, manzanos, cerezos, higueras, limoneros, naranjos y otras especies que producen diversa fruta de hueso, respecto de hallarse plantados, como llevan dicho y declarado en las tierras de hortaliza, de sembradura y prados; y atendido el agravio, no le regulan, como parece justo, utilidad alguna distinta y separada, antes bien, la consideran mixta y refundida en el producto principal de la propia tierra.

Y en esta de Soutullo, una medida de soto de primera calidad producirá al año tres ferrados de castañas, de segunda, dos; y de la tercera uno. Y generalmente una medida de dehesa de robles, o pinar de primera calidad, producirá cada ocho años, cuatro carros de leña, de segunda, cada doce, tres carros, y de la tercera, cada diez y seis, dos carros también de leña.

14. Que valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen las tierras del término, cada calidad de ellos.

A la catorce dijeron que en el término de esta Jurisdicción de Bergantiños y expresadas feligresías, el precio a que comúnmente, un año con otro, se vende cada ferrado de trigo, es a seis reales; el de maíz y cebada a cuatro; el de centeno, a tres; el de mijo menudo a dos y medio; el de fabas a seis; el de castañas verdes a dos; el de avenas a uno y medio; el de lino a once; el carro de leña de toxo a seis reales; el de estos en rama, a dos; y el de leña de roble y linaza a cuatro.

Y por lo que conduce para la estimación de foros y otros derechos, regulan un carnero en diez reales; un cordero en cuatro; un cabrito en tres; una marrana en ocho; una gallina en dos y medio; un pollo en diez y seis maravedíes. Una libra de cera en siete reales; un cuartillo de miel, en uno; la libra de manteca en dos y medio; la libra de cierzos de lino, a cuatro y medio; el haz de lino en rama verde a nueve; el carro de paja de trigo o cebada quince reales; y un haz regular de ella en tres reales.

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quién pertenecen.

Contido na resposta n.º 16

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a que precio suelen arrendarse un año con otro.

Al quince y dieciséis dijeron que los derechos impuestos sobre las tierras de cada respectiva feligresía, como son Diezmos, Primicias y lo que se paga por razón de Voto a la dignidad del Arcediano de Nendos, inclusa en la santa Iglesia del Señor Santiago, son:

Diezmos.

Pagan del trigo, centeno, maíz y lino cuyo valor por no poder fijarlo en cada especie, lo regulan por quinquenio en mil setecientos reales al año.

Primicia.

Paga cada vecino que tiene bueyes machos propios, dos ferrados de centeno, el que los tiene ajenos o vacas, un ferrado, que se regulan uno y otro por quinquenio en noventa reales al año, que unidos con los mil setecientos del diezmo, ajustan mil siete cientos y noventa reales de vellón, cuya cantidad se distribuye en esta manera:

- A la señora Marquesa de Parga, por la cuarta parte que presenta, cuatrocientos cuarenta y siete reales y diez y siete maravedíes de vellón.

- Al Real Monasterio de San Martín de la ciudad de Santiago, por la otra cuarta parte que representa, otros cuatrocientos cuarenta y siete reales y diez y siete maravedíes.

- Al cura párroco por la mitad que percibe, ochocientos noventa y cinco reales, que unidos a sesenta en que regulan el valor del diezmo íntegro que percibe del lugar do Seixo, suman nueve cientos cincuenta y cinco reales de vellón.

Percibe asimismo de cada vecino casado o viuda, medio ferrado de trigo por razón de oblata que importaría al año diez y seis ferrados.

Votos

Paga cada vecino cabeza de casa que tiene labranza, medio ferrado de centeno al Arcediano de Nendos de la santa Iglesia del señor Santiago, que importaría al año quince ferrados.

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año.

Al diez y siete dijeron que los molinos harineros son cuatro, de una rueda que muelen todo el año.

- Uno situado donde llaman Currás, que pertenece a Victorio da Vila y consortes, y su producto ciento ochenta reales al año.

- Otro al sitio de Pesqueira, del cura párroco, produce ídem.

- Otro al sitio de Pesqueira de don Joseph García, Presbítero, e Ignacio Rodríguez de España y consortes, producto ídem.

- Otro al sitio do Seixo, de Juan de Somorostro y consortes. Ídem.

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año.

Al dieciocho dijeron que en las mencionadas feligresías no hay esquileo alguno ni ganado que venga a él.

19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quién pertenecen.

Al diez y nueve dijeron que el número de colmenas que hay en el término, son treinta y nueve y responden:

Diez y seis al cura párroco. Tres a Ignacio Rodríguez. Una a Silvestre do Monte. Doce a Benito Verdía. Cinco a Pascual García. Dos a Ignacio García.

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño.

Al veinte dijeron que las especies de ganados que hay en el término son bueyes, vacas novillas, novillos, carneros, ovejas y corderos, cabras, machos de cabrío, y cabritos, lechones y lechonas grandes y pequeñas, mulas machos, yeguas, potros y potrancas, y no hay cabaña ni yeguada que paste dentro ni fuera del término.

 

Rabaño de ovellas no lugar de Vilanova

21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en casas de campo o alquerías.

A la vigésima prima dijeron que el número de vecinos de que se compone, además de los tratados después en sus oficios, son:

Hijosdalgo.

Bernardo de Pazos.

Escribano.

Joseph Crespo de Andrade, y por su oficio lucra al año mil nueve cientos y ochenta reales.

Milicianos.

Felipe de Corgo.

Viudas.

Josefa de Lema. Antonia de Canedo. Antonia Suárez. Ana Rodríguez Freire. María Suárez. María Casquisa.

22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo y cuánto.

Al veinte y dos dijeron que el número de casas habitables y arruinadas que existen en el término son treinta y tres habitables y tres arruinadas.

23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se deberá pedir justificación.

Al veinte y tres dijeron que el común de dicha feligresía no goza propios ni emolumentos algunos de esta calidad.

24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre que especies para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplicación.

Al veinte y cuatro dijeron que tampoco disfrutan algún arbitrio, sisas municipales, ni otra cosa de las que indica el capítulo.

25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que deberá pedir individual razón.

Al veinte y cinco dijeron que no tienen que satisfacer gastos ni otras obligaciones de las que incluye el capítulo.

26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá pedir puntual noticia.

-

27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de que igualmente se debe pedir individual razón.

Al veinte y siete dijeron que las cantidades con que los vecinos contribuyen a Su Majestad por razón de Servicio Ordinario y extraordinario lo siguiente: Pagan a Su Majestad los vecinos por dicho servicio sesenta reales de vellón al año.

28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia.

Al veinte y ocho dijeron, no saben.

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población.

Al veinte y nueve dijeron que lo que hay en el término es un abastecedor de vino, tabernero y estanquillero. Dicho Bernardo de Pazos, como abastecedor y tabernero, lucra al año tres cientos reales, y como estanquillero gana ochenta y tres reales al año.

30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen.

Al treinta dijeron que no hay hospitales algunos en el distrito de dicha feligresía.

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se considera le puede resultar a cada uno al año.

Al treinta y uno dijeron que tampoco hay cambistas ni utilidades algunas de las que conviene la pregunta.

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, especería u otras mercadorías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al año.

Al treinta y dos dijeron que en el término no hay.

33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno.

Al treinta y tres dijeron que en el término hay:

Tejedor que gana al día un real y cuartillo, Ventura de la Peña.

Zapateros que ganan al día tres reales y medio, Miguel Martínez, hijo de Alonso, con quien vive, y Joaquín Freire.

Cantero que ganan al día tres reales, Miguel García.

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.

Al treinta y cuatro dijeron, no saben que haya artistas algunos que hagan las prevenciones que expresa el capítulo, ni más de los que igualmente comprende.

35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario a cada uno.

A la anterior dijeron que lo que hay en el término son vecinos labradores, que son 19: Manuel de Naya. Domingo Gómez. Benito Verdía. Melchor Suárez. Domingo Vella. Victorio da Vila. Pedro Gómez. Andrés da Rigueira. Antonio Suárez Vilariño. Juan de Somorostro. Silvestre do Monte. Ignacio García. Antonio Calvete. Andrés de Santos. Ignacio Rodríguez de España. Pascual García. Juan do Rego. Rosendo Juncal. Domingo Vilariño.

36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población

Al treinta y seis dijeron, que no hay pobres de solemnidad.

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos, su porte, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se considera de cada una a su dueño al año.

Al treinta y siete dijeron que no hay barco alguno en el término.

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.

Al treinta y ocho dijeron que el número de eclesiásticos que hay son tres, don Juan Antonio Bermúdez, cura Párroco, don Joseph García y don Juan Francisco Rodríguez Calvelo.

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno.

Al treinta y nueve dijeron, que no hay conventos algunos de uno ni de otro sexo.

40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen.

Al cuarenta y último también dijeron que en el término además de las Rentas Provinciales con que contribuyen a Su Majestad, tiene una dehesa real al sitio da Furrepa, hace siete ferrados, sembradura de trigo de primera calidad, linda por todas partes con el monte de Furrepa, y su figura es la del margen.

 


Cuya relación juro a Dios y a esta +, haberla hecho bien y fielmente sin dolo, fraude ni engaño según mi juicio habiéndome para ello informado muy individualmente con asistencia del perito nombrado, y de otras personas prácticas e inteligentes tanto en las especies de tierra, sus cavidas y calidades como de las utilidades. Derechos e Industrias, y oficios, que se pusieron averiguar en el término de dicha feligresía, teniendo en consideración los Capítulos del Interrogatorio Y Reglas de que me ha instruido el señor subdelegado, Don Juan Francisco Pasarín y Llamas, y por no saber firmar, lo hace a mi ruego Don Martín González residente en la feligresía de San Martín de Razo, estando en ella a once de octubre de mil setecientos cincuenta y dos igual a ruego del sobredicho, Martín González Pardo.